6. MATERIAL DE REBASE

  • MAXI-SOFT

    MAXI-SOFT

    Material de rebase blando permanente a base de siliconas de adición.

    Fácil manejo...

Subir